page_banner

SIBO darbuotojų kokybės tobulinimo veikla

news-(1)
2020 m. gruodžio 27 d., po metinio apžvalginio susirinkimo, SIBO surengė kokybės tobulinimo veiklą, skirtą puikiems darbuotojams, siekiant padėti jiems geriau pažinti save ir komandą bei skatinti komandos tobulėjimą.Po visos dienos treniruotės, nors kūnas pavargęs, bet psichiškai geras derlius, bet dar svarbiau kiekvienam darbuotojui, kolektyvui naujai supratimui, tai yra ugdomas žmogus, būtinas pasitikėjimas savimi, o įmonės plėtrai, aistringa komanda taip pat būtina.

Pirmasis yra komandos formavimas.Komanda – tai komanda, kurią sudaro kai kurie žmonės tam, kad pasiektų tam tikrą tikslą.Būtent visų komandoje esančių žmonių pastangos priverčia komandą tinkamai veikti.Antrasis – sanglauda.Niekas nežino, kokia bus kita veikla, kol kapitonas nepaskelbs kitos užduoties.Šiuo metu turime turėti gerą sanglaudą, turime aktyviai diskutuoti ir siūlyti idėjas.Nors yra ginčų ir skirtumų, mes turime tik vieną tikslą, tai yra, atlikti užduotį nepalenkiamai.Trečia – gebėjimas bandyti ir vykdyti.Kai vienas metodas nepavyksta, kitas metodas bus nedelsiant pritaikytas.Kai naudojami visi metodai, randame labiausiai įmanomą metodą, kuris yra bandymo ir vykdymo derinio įkūnijimas.

Po dalyvavimo šioje plėtroje kiekvienas gali daugiausiai išgirsti yra santrauka, sakyti, kad daugiausia yra ir santrauka, pagalvokite apie tai, santrauka nėra neįmanoma, nuo mažo matote didelį, turėjome padaryti mažą santrauką praeitame gyvenime , darbo bandymo, nesėkmės ir sėkmės santrauka.Mūsų darbe ir gyvenime yra per daug vietų, kurias reikia apibendrinti.Tik apibendrindami galime tobulėti ir tik tobulėdami galime daryti pažangą.Apibendrinimas leidžia komentuoti praeitį, atsigręžti į dabartį ir aiškiai matyti ateitį.Tik tokiu būdu mūsų darbas gali stabiliai judėti į priekį pagal užsibrėžtus tikslus.
news (2)-tuya


Paskelbimo laikas: 2021-02-20